ผลิตและจำหน่าย เครื่องปั้นดินเผา ศิลาดล
ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
Hand Crafted art Celadon and other
Stoneware of the Highest Quality

 
member
 


 
 
 
 
 

>
 
Mengrai Kilns made Gifts and souvenirs categories of porcelain "celadon" by customer logo,
customer name, company logo etc.with a burning logo stickers, stamp logo, carving
logo and painting logo on products for given on special occasions day.We have more of products
for many selection in the example on our web.
 
 
 

: 535
: G179BC001
แก้วมีหู ติดข้อความ G179: 536
: G179CE001
แก้วมีหู ติดโลโก้ G179: 537
: GGCE001
แก้วมีหู ติดข้อความ GG: 538
: GGCE002
แก้วมีหู ติดโลโก้ GG: 539
: FG82CE001
ตุ๊กตาช้าง ติดข้อความ FG82: 540
: FG204CE001
จานดอกกล้วยไม้ ติดโลโก้ FG204: 541
: B270BC001
พานเล็ก ป๊มลายโลโก้ Unglaze B270S: 542
: G179IV001
แก้วมีหู เขียนลาย Unglaze G179: 543
: MK2CE003
ป้ายชื่อแกะลายนูน: 544
: B270RE001
พานเล็ก ป๊มลายโลโก้ Unglaze B270S: 545
: G179IV002
แก้วมีหู เขียนลาย Unglaze G179: 546
: G327BC001
แก้วมีหู เขียนลาย Unglaze G327
Mengraikilns Best of Celadon and Ceramics
The Aesthetics of Quality Celadons

Copyright Mengraikilns ROP. All Rights Reserved
หสน.เตาเม็งราย (โชว์รูมและสำนักงาน) ที่อยู่ : 79/2 ถ.อารักษ์ ซอยสามล้าน 6 ต.พระสิงห์ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200