ผลิตและจำหน่าย เครื่องปั้นดินเผา ศิลาดล
ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
Hand Crafted art Celadon and other
Stoneware of the Highest Quality

Open Daily : 8:00 am. - 5:00 pm.
 
member
Welcome :  Guest


 
 
 
 
 
new products
suggest
clearance

Home > Contact us
About us 
  Mengrai Kilns ROP. (Gallery and Registered office) mengraikilns
Address :  79/2 Arak Rd. Soi Samlan 6 T.Pharsingh A.Muang Chiang Mai 50200 Thailand
Tel :  66 53 272063
Fax :  66 53 815017
E-Mail :  mengraikilns@gmail.com
   
   
   
Open Daily : 8:00 am. - 5:00 pm. 
facebook like facebook Line ID : 053272063 line  
       
share facebook      
       
       
       
Contact Officer 
Name :
 Ms. Srisurang Srisukri
Position :
 Managing Director
E-Mail :
 mengraikilns@gmail.com
Tel :
 66 53 272063
Fax :
 66 53 815017
 
Name :
 Ms. Sirirat Charoendech
Position :
 Sale
E-Mail :
 sales.mengraikilns@gmail.com
Tel :
 66 53 272063
Fax :
 66 55 815017
 
Name :
 Mr. Jumphon Toomthong
Position :
 Web Design
E-Mail :
 jumphon@mengraikilns.com
Tel :
 66 53 272063
Fax :
 66 55 815017
 
 
Mengraikilns Gallery and Registered office map 
Map coordinates : N18.783972 E98.97914 

Mengraikilns Best of Celadon and Ceramics
The Aesthetics of Quality Celadons

Copyright Mengraikilns ROP. All Rights Reserved
79/2 Arak Rd. Soi Samlan 6 T.Phrasingh A.Muang Chaingmai 50200 Thailand