ผลิตและจำหน่าย เครื่องปั้นดินเผา ศิลาดล
ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
Hand Crafted art Celadon and other
Stoneware of the Highest Quality
 
*** Showroom of Mengrai Kilns will be closed. We’re still available online shopping. Please contact us via e-mail : mengraikilns@gmail.com *** จากสถานการณ์การระบาดของ ไวรัสโควิด-19 เพื่อลดความเสี่ยงในการแพร่ระบาดของโรค โชว์รูมเตาเม็งรายปิดร้านชั่วคราว ลูกค้าสามารถติดต่อซื้อ-ขาย ผ่านระบบออนไลน์ได้ทุกวันที่ e-mail: mengraikilns@gmail.com ***
We are temporarily close due to COVID-19
member
Welcome :  Guest
line ig facebook
Product inquiry : Empty


 
 
 
 
 
new products
suggest
clearance

 
Souvenir
Souvenir
   
     
 
Product ID : 1279
Product Code : FG266CB04001
ELEPHANT FG266
Price : 360.00 Baht
Special Price : 180.00 Baht
(Get Discount : -50.00%)
(Now in stocks : 1  Set)
product inquiry


 
Product ID : 1282
Product Code : FG211CE04001
ELEPHANT WITH CARD HOLDER FG211
Price : 290.00 Baht
Special Price : 150.00 Baht
(Get Discount : -48.28%)
(Now in stocks : 1  Set)
product inquiry


 
Product ID : 1275
Product Code : FG351CE04001
ELEPHANT SHAPE CARD HOLDER FG351
Price : 290.00 Baht
Special Price : 150.00 Baht
(Get Discount : -48.28%)
(Now in stocks : 1  Set)
product inquiry


 
Product ID : 1292
Product Code : B156MKY01001
DISH OVAL SHAPED, PLAIN B156M
Price : 700.00 Baht
Special Price : 140.00 Baht
(Get Discount : -80.00%)
(Now in stocks : 1  Piece.)
product inquiry


 
Product ID : 1291
Product Code : B156MOX01001
DISH OVAL SHAPED, PLAIN B156M
Price : 925.00 Baht
Special Price : 185.00 Baht
(Get Discount : -80.00%)
(Now in stocks : 1  Piece.)
product inquiry


 
Product ID : 1270
Product Code : B713S094BC01001
BOWL B713S
Price : 1,200.00 Baht
Special Price : 800.00 Baht
(Get Discount : -33.33%)
(Now in stocks : 1  Set)
product inquiry


 
     
 
Product ID : 1153
Product Code : FG19SWH04001
CHRISTMAS CRIB FIGURINES FG19S
(Now in stocks : 1  Set)
product inquiry


 
Product ID : 917
Product Code : FG500CB04002
CHRISTMAS CRIB FIGURINES (SET TO 3) FG500
(Now in stocks : 1  Set)
product inquiry


 
Product ID : 1165
Product Code : FG516SCB04001
CHRISTMAS CRIB FIGURINES FG516S
(Now in stocks : 1  Set)
product inquiry


 
Product ID : 919
Product Code : FG312LCB04001
CHRISTMAS CRIB FIGURINES FG312L
(Now in stocks : 2  Set)
product inquiry


 
Product ID : 916
Product Code : FG312SBC04003
CHRISTMAS CRIB FIGURINES THAI STYLE FG312S
(Now in stocks : 0  Set)
product inquiry


 
Product ID : 944
Product Code : FG236ECE04001
ORNAMENT HORSE FG236E
(Now in stocks : 10  Piece.)
product inquiry


 
     
 
Product ID : 1209
Product Code : G327CB10005
MUG G327 WITH 1 ELEPHANT DRAWING DESIGN
(Now in stocks : 1  Piece.)
product inquiry


 
Product ID : 1205
Product Code : G327CE10001
MUG G327 WITH 1 ELEPHANT DRAWING DESIGN
(Now in stocks : 1  Piece.)
product inquiry


 
Product ID : 1234
Product Code : G32702010003
MUG G327 WITH CHRISTMAS CRIB FIGURINES DRAWING DESIGN
(Now in stocks : 1  Piece.)
product inquiry


 
Product ID : 1204
Product Code : G179CE10002
MUG G179 WITH 1 ELEPHANT DRAWING DESIGN
(Now in stocks : 1  Piece.)
product inquiry


 
Product ID : 1236
Product Code : G17902010004
MUG G179 WITH 2 ELEPHANTS DRAWING DESIGN
(Now in stocks : 1  Piece.)
product inquiry


 
Product ID : 1246
Product Code : G7802010001
MUG G78 WITH COW DRAWING DESIGN
(Now in stocks : 1  Piece.)
product inquiry


 
Popular glaze Turquoise
suggest products
     
 
Product Code : G35507706001
(Now in stocks : 1  Piece.)
product inquiry

 
Product Code : G7807706001
(Now in stocks : 1  Piece.)
product inquiry

 
Product Code : FG256S07711001
(Now in stocks : 15  Piece.)
product inquiry

 
Product Code : FG43207704002
(Now in stocks : 20  Piece.)
product inquiry

 
Product Code : FG44607704001
(Now in stocks : 3  Piece.)
product inquiry

 
Product Code : G439L07706002
(Now in stocks : 0  Piece.)
product inquiry

 
Souvenir
Souvenir
     
 
Product ID : 1104
Product Code : G327CB10003
MUG G327 WITH 1 ELEPHANT DRAWING DESIGN
(Now in stocks : 1  Piece.)
product inquiry

 
Product ID : 957
Product Code : G327CB10001
MUG G327 WITH MOUSE DESIGN
(Now in stocks : 1  Piece.)
product inquiry

 
Product ID : 909
Product Code : G142BC10005
CUP G142
(Now in stocks : 1  Piece.)
product inquiry

 
Product ID : 1106
Product Code : G26602010001
MUG G266 WITH DOG DRAWING DESIGN
(Now in stocks : 0  Piece.)
product inquiry

 
Product ID : 980
Product Code : G299BC10001
MUG G299 WITH BIRD DESIGN
(Now in stocks : 1  Piece.)
product inquiry

 
Product ID : 1007
Product Code : G332L07810001
MUG WITH DEERS DESIGN G332L
(Now in stocks : 0  Piece.)
product inquiry

Artist 
 


Mengraikilns Best of Celadon and Ceramics
The Aesthetics of Quality Celadons

Copyright Mengraikilns ROP. All Rights Reserved
79/2 Arak Rd. Soi Samlan 6 T.Phrasingh A.Muang Chaingmai 50200 Thailand