ผลิตและจำหน่าย เครื่องปั้นดินเผา ศิลาดล
ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
Hand Crafted art Celadon and other
Stoneware of the Highest Quality
 
*** Showroom of Mengrai Kilns will be closed. We’re still available online shopping. Please contact us via e-mail : mengraikilns@gmail.com *** จากสถานการณ์การระบาดของ ไวรัสโควิด-19 เพื่อลดความเสี่ยงในการแพร่ระบาดของโรค โชว์รูมเตาเม็งรายปิดร้านชั่วคราว ลูกค้าสามารถติดต่อซื้อ-ขาย ผ่านระบบออนไลน์ได้ทุกวันที่ e-mail: mengraikilns@gmail.com ***
We are temporarily close due to COVID-19
member
Welcome :  Guest
line ig facebook
Product inquiry : Empty


 
 
 
 
 
new products
suggest
clearance

 
     
 
Product ID : 1160
Product Code : FG20507804001
CHRISTMAS CRIB FIGURINES FG205
(Now in stocks : 1  Set)
product inquiry


 
Product ID : 1152
Product Code : FG205CE04001
CHRISTMAS CRIB FIGURINES FG205
(Now in stocks : 1  Set)
product inquiry


 
Product ID : 1151
Product Code : FG312LWH04001
CHRISTMAS CRIB FIGURINES FG312L
(Now in stocks : 0  Set)
product inquiry


 
Product ID : 1157
Product Code : FG306S07804001
SANTA CLAUS ORNAMENT FG306S
(Now in stocks : 2  Piece.)
product inquiry


 
Product ID : 947
Product Code : FG261CB04002
ORNAMENT GOOSE FG261
(Now in stocks : 2  Piece.)
product inquiry


 
Product ID : 946
Product Code : FG261CE04001
ORNAMENT GOOSE FG261
(Now in stocks : 2  Piece.)
product inquiry


 
     
 
Product ID : 1209
Product Code : G327CB10005
MUG G327 WITH 1 ELEPHANT DRAWING DESIGN
(Now in stocks : 1  Piece.)
product inquiry


 
Product ID : 1234
Product Code : G32702010003
MUG G327 WITH CHRISTMAS CRIB FIGURINES DRAWING DESIGN
(Now in stocks : 1  Piece.)
product inquiry


 
Product ID : 1236
Product Code : G17902010004
MUG G179 WITH 2 ELEPHANTS DRAWING DESIGN
(Now in stocks : 1  Piece.)
product inquiry


 
Product ID : 1173
Product Code : B51707710001
PLATE B517 WITH CHRISTMAS WRITE DESIGN
(Now in stocks : 1  Piece.)
product inquiry


 
Product ID : 1260
Product Code : B517LIV10001
PLATE B517L WITH DOCTOR AND NURSE DRAWING DESIGN
(Now in stocks : 1  Piece.)
product inquiry


 
Product ID : 1180
Product Code : D06L10110001
SMALL DISH D06L WITH CHRISTMAS WRITE DESIGN
(Now in stocks : 1  Piece.)
product inquiry


 
Popular glaze Turquoise
suggest products
     
 
Product Code : G47607706002
(Now in stocks : 0  Piece.)
product inquiry

 
Product Code : FG43207704002
(Now in stocks : 20  Piece.)
product inquiry

 
Product Code : G17907706001
(Now in stocks : 2  Piece.)
product inquiry

 
Product Code : FG195L07704001
(Now in stocks : 15  Piece.)
product inquiry

 
Product Code : G439L07706002
(Now in stocks : 0  Piece.)
product inquiry

 
Product Code : G439S07706002
(Now in stocks : 1  Piece.)
product inquiry

 
Souvenir
Souvenir
     
 
Product ID : 1104
Product Code : G327CB10003
MUG G327 WITH 1 ELEPHANT DRAWING DESIGN
(Now in stocks : 1  Piece.)
product inquiry

 
Product ID : 981
Product Code : G327BC10002
MUG G327 WITH ELEPHANT DESIGN
(Now in stocks : 1  Piece.)
product inquiry

 
Product ID : 1107
Product Code : G179BC10002
MUG G179 WITH BIRD DRAWING DESIGN
(Now in stocks : 1  Piece.)
product inquiry

 
Product ID : 1131
Product Code : G17902010003
MUG G179 WITH DOG DRAWING DESIGN
(Now in stocks : 1  Piece.)
product inquiry

 
Product ID : 1130
Product Code : G352BC10001
MUG G352 WITH GIRL DRAWING DESIGN
(Now in stocks : 1  Piece.)
product inquiry

 
Product ID : 908
Product Code : G142BC10004
CUP G142
(Now in stocks : 1  Piece.)
product inquiry

Artist 
 


Mengraikilns Best of Celadon and Ceramics
The Aesthetics of Quality Celadons

Copyright Mengraikilns ROP. All Rights Reserved
79/2 Arak Rd. Soi Samlan 6 T.Phrasingh A.Muang Chaingmai 50200 Thailand