ผลิตและจำหน่าย เครื่องปั้นดินเผา ศิลาดล
ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
Hand Crafted art Celadon and other
Stoneware of the Highest Quality
   
*** Showroom of Mengrai Kilns will be closed. We’re still available online shopping. Please contact us via e-mail : mengraikilns@gmail.com *** จากสถานการณ์การระบาดของ ไวรัสโควิด-19 เพื่อลดความเสี่ยงในการแพร่ระบาดของโรค โชว์รูมเตาเม็งรายปิดร้านชั่วคราว ลูกค้าสามารถติดต่อซื้อ-ขาย ผ่านระบบออนไลน์ได้ทุกวันที่ e-mail: mengraikilns@gmail.com ***
Open Daily : 8:00 am. - 5:00 pm.
member
Welcome :  Guest
line ig facebook
Product inquiry : Empty


 
 
 
 
 
new products
suggest
clearance

Home > Handmade items for Elephant Lover
Elephant products
Handmade items for Elephant Lover
 Thailand land of smile Chiang Mai land of elephant

 
Product ID : 725
Product Code : FG572CE04001
Elephant FG572
(Now in stocks : 0  Piece.)
product inquiry

 
Product ID : 720
Product Code : FG542MIX04001
Small elephant FG542
(Now in stocks : 0  Piece.)
product inquiry

 
Product ID : 708
Product Code : FG346SBC04001
Elephant FG346S
(Now in stocks : 0  Piece.)
product inquiry

 
Product ID : 677
Product Code : FG520MIX04001
Sitting elephant ornaments FG520
(Now in stocks : 0  Piece.)
product inquiry

 
Product ID : 675
Product Code : FG503MIX04001
Elephant Christmas Ornament FG503
(Now in stocks : 0  Piece.)
product inquiry

 
Product ID : 655
Product Code : FG210SSCE04001
Elephant Christmas Ornament FG210SS
(Now in stocks : 0  Piece.)
product inquiry

 
Product ID : 653
Product Code : FG488SSCB04001
Elephant Christmas Ornament FG488SS
(Now in stocks : 0  Piece.)
product inquiry

 
Product ID : 553
Product Code : FG488CE04001
Elephant FG488
(Now in stocks : 0  Piece.)
product inquiry

 
Product ID : 470
Product Code : FG340CE04001
Elephant FG340
(Now in stocks : 0  Piece.)
product inquiry

 
Product ID : 412
Product Code : FG256
Elephant faucet
(Now in stocks : 0  Piece.)
product inquiry

 
Product ID : 216
Product Code : FG282CE04001
Elephant Christmas Ornament FG282
(Now in stocks : 0  Piece.)
product inquiry

 
Product ID : 65
Product Code : FG174CE04001
Fighting elephant FG174
(Now in stocks : 0  Piece.)
product inquiry


 
 GO TOP


Mengraikilns Best of Celadon and Ceramics
The Aesthetics of Quality Celadons

Copyright Mengraikilns ROP. All Rights Reserved
หสน.เตาเม็งราย (โชว์รูมและสำนักงาน) ที่อยู่ : 79/2 ถ.อารักษ์ ซอยสามล้าน 6 ต.พระสิงห์ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200