ผลิตและจำหน่าย เครื่องปั้นดินเผา ศิลาดล
ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
Hand Crafted art Celadon and other
Stoneware of the Highest Quality
   
*** Showroom of Mengrai Kilns will be closed. We’re still available online shopping. Please contact us via e-mail : mengraikilns@gmail.com *** จากสถานการณ์การระบาดของ ไวรัสโควิด-19 เพื่อลดความเสี่ยงในการแพร่ระบาดของโรค โชว์รูมเตาเม็งรายปิดร้านชั่วคราว ลูกค้าสามารถติดต่อซื้อ-ขาย ผ่านระบบออนไลน์ได้ทุกวันที่ e-mail: mengraikilns@gmail.com ***
We are temporarily close due to COVID-19
member
Welcome :  Guest
line ig facebook
Product inquiry : Empty


 
 
 
 
 
new products
suggest
clearance

Home > All Products
All Product
 
Product ID : 1308
Product Code : FG446SIN04001
(Now in stocks : 1  Piece.)
product inquiry

 
Product ID : 1307
Product Code : FG446S02004001
(Now in stocks : 1  Piece.)
product inquiry

 
Product ID : 1306
Product Code : FG446SCE04001
(Now in stocks : 1  Piece.)
product inquiry

 
Product ID : 1305
Product Code : FG446SCB04001
(Now in stocks : 1  Piece.)
product inquiry

 
Product ID : 1304
Product Code : MKG467F24094001
(Now in stocks : 1  Set)
product inquiry

 
Product ID : 1303
Product Code : FG50507804001
(Now in stocks : 1  Set)
product inquiry

 
Product ID : 1302
Product Code : FG173CE04001
(Now in stocks : 1  Piece.)
product inquiry

 
Product ID : 1301
Product Code : FG173CB04001
(Now in stocks : 1  Piece.)
product inquiry

 
Product ID : 1300
Product Code : B51307703001
(Now in stocks : 1  Piece.)
product inquiry

 
Product ID : 1299
Product Code : B1372CE01001
(Now in stocks : 1  Piece.)
product inquiry

 
Product ID : 1298
Product Code : B137210101001
(Now in stocks : 1  Piece.)
product inquiry

 
Product ID : 1297
Product Code : B1372F4001001
(Now in stocks : 1  Piece.)
product inquiry

 
Product ID : 1296
Product Code : B501LKY01001
(Now in stocks : 1  Piece.)
product inquiry

 
Product ID : 1295
Product Code : B567M07703001
(Now in stocks : 1  Piece.)
product inquiry

 
Product ID : 1294
Product Code : B160407703001
(Now in stocks : 2  Piece.)
product inquiry

 
Product ID : 1293
Product Code : B156LNK01001
(Now in stocks : 1  Piece.)
product inquiry

 
Product ID : 1292
Product Code : B156MKY01001
(Now in stocks : 1  Piece.)
product inquiry

 
Product ID : 1291
Product Code : B156MOX01001
(Now in stocks : 1  Piece.)
product inquiry

 
Product ID : 1290
Product Code : B92707703001
(Now in stocks : 1  Piece.)
product inquiry

 
Product ID : 1289
Product Code : B988M07703001
(Now in stocks : 1  Piece.)
product inquiry

 
Product ID : 1288
Product Code : B65707703001
(Now in stocks : 1  Piece.)
product inquiry

 
Product ID : 1287
Product Code : A19M07703001
(Now in stocks : 1  Piece.)
product inquiry

 
Product ID : 1286
Product Code : B988S07703001
(Now in stocks : 1  Piece.)
product inquiry

 
Product ID : 1285
Product Code : B1419M07703001
(Now in stocks : 1  Piece.)
product inquiry
Mengraikilns Best of Celadon and Ceramics
The Aesthetics of Quality Celadons

Copyright Mengraikilns ROP. All Rights Reserved
79/2 Arak Rd. Soi Samlan 6 T.Phrasingh A.Muang Chaingmai 50200 Thailand