ผลิตและจำหน่าย เครื่องปั้นดินเผา ศิลาดล
ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
Hand Crafted art Celadon and other
Stoneware of the Highest Quality
   
*** Showroom of Mengrai Kilns will be closed on 24 Mar 2020 due to Covid-19 and will open again on 2 May 2020. We’re still available online shopping. Please contact us via e-mail : mengraikilns@gmail.com *** จากสถานการณ์การระบาดของ ไวรัสโควิด-19 เพื่อลดความเสี่ยงในการแพร่ระบาดของโรค โชว์รูมเตาเม็งรายปิดร้านชั่วคราวตั้งแต่วันที่ 24 มี.ค.2563 ถึงวันที่ 1 พ.ค.2563 และจะเปิดให้บริการตามปกติ ในวันที่ 2 พ.ค.2563 ลูกค้าสามารถติดต่อซื้อ-ขาย ผ่านระบบออนไลน์ได้ทุกวันที่ e-mail: mengraikilns@gmail.com ***
Open Daily : 8:00 am. - 5:00 pm.
member
Welcome :  Guest
line ig facebook
Product inquiry : Empty


 
 
 
 
 
new products
suggest
clearance

Home > Reproduction
Reproduction 
 
Product ID : 767
Product Code : EFCB03001
VASE FISH HANDLES EF
 
Product ID : 712
Product Code : R58CE05001
DISH CARVED PEONY R58
 
Product ID : 711
Product Code : R168CE05001
SAWANKHALOKE PLATE FLORAL DESIGN R168
 
Product ID : 710
Product Code : R01CE05001
DISH, AFTER A SAWANKHALOKE CELADON R01
 
Product ID : 709
Product Code : R370CE05001
CELADON PLATE, SOLAR DESIGN R370
 
Product ID : 579
Product Code : R273CE05001
GRATED PATTERN VASE R273
 
Product ID : 578
Product Code : R261CE05001
GRATED PATTERN VASE R261
 
Product ID : 577
Product Code : R260CE05001
SAWANKHALOKE BOTTLE 14TH-15THC. R260
 
Product ID : 576
Product Code : R148CB05001
LOOP HANDLED JARLET R148
 
Product ID : 575
Product Code : R85CE05001
HIGH SHOULDERED JAR R85
 
Product ID : 574
Product Code : R84CE05001
SMALL JAR 10TH C. R84
 
Product ID : 573
Product Code : R77CE05001
WATER POT CARVED LOTUS PETAL DESIGN R77
 
Product ID : 572
Product Code : R76CE05001
WATER POT CARVED LOTUS PETAL DESIGN R76
 
Product ID : 571
Product Code : R5307805001
JAR 13TH.-14TH. C. LONGQUAN KILNS ZHELIANG R53
 
Product ID : 570
Product Code : R20CB05001
INCENSE BURNER WITH HANDLES R20
Artist


 
Mengraikilns Glazes
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 


Mengraikilns Best of Celadon and Ceramics
The Aesthetics of Quality Celadons

Copyright Mengraikilns ROP. All Rights Reserved
หสน.เตาเม็งราย (โชว์รูมและสำนักงาน) ที่อยู่ : 79/2 ถ.อารักษ์ ซอยสามล้าน 6 ต.พระสิงห์ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200