ผลิตและจำหน่าย เครื่องปั้นดินเผา ศิลาดล
ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
Hand Crafted art Celadon and other
Stoneware of the Highest Quality

 
member
 


 
 
 
 
 

> สินค้าเขียนลาย
 
สินค้าเขียนลาย 
   

: 648
: B154MBC13001
ถ้วยเขียนลายช้าง: 647
: D06LBC13001
จานเล็ก เขียนลายช้าง: 646
: B1190BC13001
ถ้วยเขียนลายช้าง: 645
: G179LG13001
แก้วมีหูจับเขียนลายช้าง: 644
: D06LBC13002
จานเล็ก เขียนลายช้าง: 643
: B1190BC13002
ถ้วยเขียนลายช้าง: 642
: D06LF4013001
จานเล็กเขียนลายช้าง: 641
: G179IV13003
แก้วมีหูจับเขียนลายช้าง: 640
: G179BC13002
แก้วมีหูจับเขียนลายช้าง: 639
: G179BC13003
แก้วมีหูจับเขียนลายช้าง: 638
: G327BC13003
แก้วมีหูจับ เขียนลายช้าง: 637
: D06LBC13003
จานเล็กเขียนลายช้าง: 636
: D06LBC13004
จานเล็ก เขียนลายช้าง: 430
: G327EP001
แก้วเขียนลายช้าง: 429
: G327EP002
แก้วเขียนลายช้าง


search


 
search
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 


Mengraikilns Best of Celadon and Ceramics
The Aesthetics of Quality Celadons

Copyright Mengraikilns ROP. All Rights Reserved
หสน.เตาเม็งราย (โชว์รูมและสำนักงาน) ที่อยู่ : 79/2 ถ.อารักษ์ ซอยสามล้าน 6 ต.พระสิงห์ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200