ผลิตและจำหน่าย เครื่องปั้นดินเผา ศิลาดล
ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
Hand Crafted art Celadon and other
Stoneware of the Highest Quality
   
*** Showroom of Mengrai Kilns will be closed on 24 Mar 2020 due to Covid-19 and will open again on 2 May 2020. We’re still available online shopping. Please contact us via e-mail : mengraikilns@gmail.com *** จากสถานการณ์การระบาดของ ไวรัสโควิด-19 เพื่อลดความเสี่ยงในการแพร่ระบาดของโรค โชว์รูมเตาเม็งรายปิดร้านชั่วคราวตั้งแต่วันที่ 24 มี.ค.2563 ถึงวันที่ 1 พ.ค.2563 และจะเปิดให้บริการตามปกติ ในวันที่ 2 พ.ค.2563 ลูกค้าสามารถติดต่อซื้อ-ขาย ผ่านระบบออนไลน์ได้ทุกวันที่ e-mail: mengraikilns@gmail.com ***
Open Daily : 8:00 am. - 5:00 pm.
member
Welcome :  Guest
line ig facebook
Product inquiry : Empty


 
 
 
 
 
new products
suggest
clearance

Home > Gifts & Souvenir
Gifts & Souvenir 
 
Product ID : 847
Product Code : DW3F4010001
PLATE DW3 WITH DESIGN
 
Product ID : 846
Product Code : G142BC10002
CUP G142 WITH DESIGN
 
Product ID : 843
Product Code : B517BC10001
PLATE B517
 
Product ID : 841
Product Code : G327BC10002
MUG G327 WITH SHEEP DESIGN
 
Product ID : 836
Product Code : G327BC10001
MUG G327 WITH DESIGN
 
Product ID : 824
Product Code : B517FA10001
PLATE B517
 
Product ID : 823
Product Code : G17907810001
MUG G179
 
Product ID : 822
Product Code : G179BC10002
MUG G179
 
Product ID : 788
Product Code : B655MCE10001
SOAP DISH, LOTUS DESIGN B655M
 
Product ID : 787
Product Code : FG441IN10001
CHRISTMAS TREE FG441
 
Product ID : 786
Product Code : B419CE10001
HYDROCOTYLE LEAF B419
 
Product ID : 784
Product Code : G142IV10001
CUP DOG DESIGN G142
 
Product ID : 783
Product Code : G142BC10001
CUP DOG DESIGN G142
 
Product ID : 780
Product Code : FG282CE10001
ELEPHANT ORNAMENT FG282
 
Product ID : 758
Product Code : G411BC10001
MUG WITH DESIGN WITH SA PAPER BOX G411
Artist


 
Mengraikilns Glazes
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 


Mengraikilns Best of Celadon and Ceramics
The Aesthetics of Quality Celadons

Copyright Mengraikilns ROP. All Rights Reserved
หสน.เตาเม็งราย (โชว์รูมและสำนักงาน) ที่อยู่ : 79/2 ถ.อารักษ์ ซอยสามล้าน 6 ต.พระสิงห์ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200