ผลิตและจำหน่าย เครื่องปั้นดินเผา ศิลาดล
ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
Hand Crafted art Celadon and other
Stoneware of the Highest Quality

เปิดบริการทุกวัน : 8:00 am. - 5:00 pm.
 
member
ยินดีต้อนรับ :  ผู้เยี่ยมชม


 
 
 
 
 
new products
suggest
clearance

หน้าแรก >เกี่ยวกับร้าน
ประวัติ โดยย่อ หสน.เตาเม็งราย
   เมื่อปี พ.ศ. 2517 ที่ ผ่านมา คุณอเล็กซ์ วอล็คเกอร์ (ชาวนิวซีแลนด์)นายแพทย์อาวุธ ศรีศุกรี และ คุณโดนัลด์ กิปสัน(ชาว อังกฤษ)ได้ร่วมกันจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนฯ ขึ้นในจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อประกอบการ ผลิต เครื่องปั้นดินเผาที่เรียกว่า เซลาดอน (CELADON) เครื่องเคลือบชนิดนี้ประกอบด้วย ดิน โคลนจากท้องนาและขี้เถ้าไม้ เผาภายใต้ระบบสันดาปไม่สมบูรณ์ที่อุณหภูมิประมาณ 1260- 1300 องศาเซลเซียส เพื่อให้ได้สีแบบเดียวกับเครื่องสังคโลกโบราณ หากมีอ๊อกซิ เจนใน เตาเผามากเกินไปสีเคลือบจะกลายเป็นสีเขียวอมเหลือง
กรรมวิธีการผลิตเครื่องปั้นดินเผาชนิดนี้ได้ คิดค้นและพัฒนาขึ้นมาในประเทศจีนและเป็นที่แพร่หลายเมื่อประมาณ 2000 ปีล่วง มาแล้ว จุดมุ่งหมายและแรงบันดาลใจในการผลิตเครื่องปั้นดินเผานี้ เพื่อรังสรรค์งานช่างฝีมือ โบราณ ให้กลับมาเป็นที่รู้จักอีกครั้งหนึ่ง ตามแบบอย่างของเครื่องปั้นดินเผาโบราณในภูมิภาค ทาง เหนือของประเทศไทย ซึ่งปัจจุบันคือ อำเภอสวรรคโลก อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัด สุโขทัย อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ รวมทั้งเครื่องถ้วยโบราณจากประเทศจีน อุตสาหกรรมใน ครัวเรือนเล็ก ๆ แห่งนี้ มีชื่อว่า ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคลเตาเม็งราย
เพื่อเป็นการรำลึกถึง พ่อขุนเม็งรายมหาราชผู้สร้างเมืองเชียงใหม่ ร่วมกับพระสหาย 2 พระองค์คือ พ่อขุนรามคำแหงมหาราช เจ้าเมืองสุโขทัย และ พ่อขุนผาเมือง เจ้าเมือง พะเยา เมื่อ 700 กว่าปีที่ผ่านมา อนุสาวรีย์ของพระมหากษัตริย์ทั้ง 3 พระองค์นี้ ประดิษฐาน ณ หน้าศาลากลางเดิมของเมืองเชียงใหม่ ใกล้กับกำแพงเมืองเก่าและวัดเจดีย์หลวง วรมหาวิหาร ซึ่งสร้างในพุทธศตวรรษที่ 20
ตามที่กล่าวมานั้นเพื่อแสดงให้เห็นว่าจุด กำเนิดของเตาเม็งรายมีรากฐานจากประวัติศาสตร์และศิลปวัฒนธรรมของแผ่นดินล้าน นาไทย ชาวไทยภาคเหนือมีความเป็นสล่า(ช่าง)อยู่ในสายเลือด มีความสามารถในการผลิต งานศิลป หัตถกรรมจากวัสดุท้องถิ่นอย่างโดดเด่น ความเชี่ยวชาญในการผลิตเครื่องปั้นดินเผา ก็เป็น ทักษะอย่างหนึ่งของสล่าชาวเหนือ ในระยะเริ่มแรก เตาเม็งรายดำเนินการมาด้วย ความยาก ลำบาก มีความเปลี่ยนแปลงในกลุ่มผู้ก่อตั้งคือ คุณอเล็กซ์ วอล์คเกอร์ (ชาว นิวซีแลนด์) มี พันธะที่จะต้องโยกย้ายครอบครัวเพื่อไปรับงานนอกประเทศไทย พร้อมกับส่งบุตรเข้า ศึกษา ในต่างประเทศ
หุ้นส่วนที่เหลือยังคงดำเนินงานต่อไปอย่างค่อยเป็นค่อยไป ในการผลิตสังคโลกใน ระบบ ของงานหัตถกรรมแบบโบราณด้วยเคลือบขี้เถ้าจากไม้ กิจการไปได้ไม่ดีในทางธุรกิจ แต่ใน ทางเทคนิคการผลิตและความงดงามของผลิตภัณฑ์นั้นประสบความสำเร็จเป็นอันมาก นับเป็น โชคดีที่ในช่วงของการเปลี่ยนแปลงครั้งนั้น แพทย์หญิงศรี ศรีศุกรี ได้เกิดแรงบันดาล ใจเข้า ร่วมหุ้น แทนที่คุณอเล็กซ์ วอล์คเกอร์ และเข้าดูแลงานในส่วนของ ผู้ควบคุมการผลิต ส่วน ของนโยบายในการทำงานมีการคิดค้นผลิตภัณฑ์ เตาเม็งรายได้เริ่มพัฒนาอย่างต่อ เนื่องจาก นั้นมา และจุดเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ได้เกิดขึ้นอีกครั้ง
เมื่อ คุณดวงกมล ศรีศุกรี ได้เข้ามาร่วมงานส่งเสริมการผลิต คุณดวงกมลมีพื้นฐานทาง ด้าน ชีววิทยา กอร์ปกับความสนใจทางศิลปะจึงนำศาสตร์ทั้ง 2 ประการ มารวมกันพัฒนา ผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ของเตาเม็งรายให้มีคุณภาพและความงามสู่มาตรฐานสากล ใน ปัจจุบัน ผลิตภัณฑ์ของเตาเม็งรายเป็นที่รู้จักกันทั่วโลก สินค้าส่วนใหญ่จะถูกผลิตขึ้นเพื่อส่ง ขายต่าง ประเทศ ประเทศสหรัฐอเมริกาเป็นตลาดใหญ่ในการส่งออก ผู้ร่วมทุนมีเจตนาที่จะ ผลิตสินค้า เป็นอุตสาหกรรมในครัวเรือนขนาดเล็ก เพื่อความสะดวกในการควบคุมคุณภาพของ งานด้วย การใช้วัสดุและรูปแบบวิธีการผลิตเป็นรายชิ้น ให้มีคุณภาพและลักษณะใกล้เคียงกับ เครื่องปั้นดินเผาโบราณมากที่สุด ในช่วงเวลา 10 ปีมานี้ เตาเม็งรายได้เปลี่ยนแปลง การเผา เครื่องปั้นดินเผา จากเตาฟืนเป็นเตาแก๊ส เพื่อร่วมรักษาสภาวะแวดล้อม ในปัจจุบันมี สล่า หญิงชายผู้มีส่วนในการสืบสานศิลปวัฒนธรรมเครื่องปั้นดินเผาในโรงงานเตาเม็งราย จำนวน 50 คน
แต่ละคนมีความคิดสร้างสรรเป็นของตนเอง มี ความภูมิใจในงานที่ตนผลิตขึ้น นอกจาก การประทับตราสัญญลักษณ์ของ เตาเม็ง รายใต้ ผลิตภัณฑ์ทุกชิ้นแล้ว เตาเม็งรายจึงมีลายเซ็นสล่าผู้สร้างสรรงานปั้น ผู้เขียนลาย กำกับใต้ ผลิตภัณฑ์ทุกชิ้นด้วย และได้ประทับพระปรมาภิไธยย่อของพระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดชและปีที่พระองค์ทรงครองราชย์สมบัติ และเลข 3 ตัวลำดับจาก 001 - 365 แสดงถึงวันที่ผลิตในปีนั้น ๆ
เตาเม็งรายพยายามที่จะรักษามาตรฐานการผลิตงานฝีมือในระดับที่สูง ตาม แบบแผนของ บรรพบุรุษที่สืบทอดมา หากมีใครสักคนถามถึงความตั้งใจตามที่กล่าวมานั้นว่าประสบ ความ สำเร็จมากน้อยเพียงใด ขอให้ผลงานภายใต้ตราสัญญลักษณ์ เตาเม็งรายเป็น ประจักษ์พยาน และตอบคำถามนั้นด้วยตัวของมันเอง
แปลและเรียบเรียงจากข้อเขียนของ โดนัลค์ กิปสัน เมื่อปี คศ.1993 (พศ.2536)

ห้าง หุ้นส่วนสามัญนิติบุคคลเตาเม็งราย
ประเภทของธุรกิจ :
ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผาทั้งในประเทศ และ ต่างประเทศ
ที่อยู่ :
เลขที่ 79/2 ถ.อารักษ์ ต.พระสิงห์ อ. เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
หมายเลขโทรศัพท์ :
66-5327 -2063 ; 66-5381-4080
หมายเลขโทรสาร :
66-5381-5017 ; 66-5327-8676
เว็บไซต์ของบริษัท์ :
www.mengraikilns.com
ที่อยู่อีเมล์ :

mengraikilns@gmail.com, sales@mengraikilns.com

ปีที่ก่อตั้ง :
พ.ศ. 2516
   
   
   
   
Mengraikilns Best of Celadon and Ceramics
The Aesthetics of Quality Celadons

Copyright Mengraikilns ROP. All Rights Reserved
หสน.เตาเม็งราย (โชว์รูมและสำนักงาน) ที่อยู่ : 79/2 ถ.อารักษ์ ซอยสามล้าน 6 ต.พระสิงห์ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200