ผลิตและจำหน่าย เครื่องปั้นดินเผา ศิลาดล
ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
Hand Crafted art Celadon and other
Stoneware of the Highest Quality

เปิดบริการทุกวัน : 8:00 am. - 5:00 pm.
 
member
ยินดีต้อนรับ :  ผู้เยี่ยมชม


 
 
 
 
 
new products
suggest
clearance

หน้าแรก >เกี่ยวกับร้าน
ประวัติ โดยย่อ หสน.เตาเม็งราย
   เมื่อปี พ.ศ. 2517 ที่ ผ่านมา คุณอเล็กซ์ วอล็คเกอร์ (ชาวนิวซีแลนด์)นายแพทย์อาวุธ ศรีศุกรี และ คุณโดนัลด์ กิปสัน(ชาว อังกฤษ)ได้ร่วมกันจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนฯ ขึ้นในจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อประกอบการผลิต เครื่องปั้นดินเผาที่เรียกว่า เซลาดอน (CELADON) เครื่องเคลือบชนิดนี้ประกอบด้วย ดิน โคลนจากท้องนาและขี้เถ้าไม้ เผาภายใต้ระบบสันดาปไม่สมบูรณ์ที่อุณหภูมิประมาณ 1260- 1300 องศาเซลเซียส เพื่อให้ได้สีแบบเดียวกับเครื่องสังคโลกโบราณ หากมีอ๊อกซิเจนใน เตาเผามากเกินไปสีเคลือบจะกลายเป็นสีเขียวอมเหลือง
กรรมวิธีการผลิตเครื่องปั้นดินเผาชนิดนี้ได้ คิดค้นและพัฒนาขึ้นมาในประเทศจีนและเป็นที่แพร่หลายเมื่อประมาณ 2000 ปีล่วงมาแล้ว จุดมุ่งหมายและแรงบันดาลใจในการผลิตเครื่องปั้นดินเผานี้ เพื่อรังสรรค์งานช่างฝีมือโบราณ ให้กลับมาเป็นที่รู้จักอีกครั้งหนึ่ง ตามแบบอย่างของเครื่องปั้นดินเผาโบราณในภูมิภาคทาง เหนือของประเทศไทย ซึ่งปัจจุบันคือ อำเภอสวรรคโลก อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ รวมทั้งเครื่องถ้วยโบราณจากประเทศจีน อุตสาหกรรมใน ครัวเรือนเล็ก ๆ แห่งนี้ มีชื่อว่า ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคลเตาเม็งราย
เพื่อเป็นการรำลึกถึง พ่อขุนเม็งรายมหาราชผู้สร้างเมืองเชียงใหม่ ร่วมกับพระสหาย 2 พระองค์คือ พ่อขุนรามคำแหงมหาราช เจ้าเมืองสุโขทัย และ พ่อขุนผาเมือง เจ้าเมือง พะเยา เมื่อ 700 กว่าปีที่ผ่านมา อนุสาวรีย์ของพระมหากษัตริย์ทั้ง 3 พระองค์นี้ประดิษฐาน ณ หน้าศาลากลางเดิมของเมืองเชียงใหม่ ใกล้กับกำแพงเมืองเก่าและวัดเจดีย์หลวง วรมหาวิหาร ซึ่งสร้างในพุทธศตวรรษที่ 20
ตามที่กล่าวมานั้นเพื่อแสดงให้เห็นว่าจุด กำเนิดของเตาเม็งรายมีรากฐานจากประวัติศาสตร์และศิลปวัฒนธรรมของแผ่นดินล้านนาไทย ชาวไทยภาคเหนือมีความเป็นสล่า(ช่าง)อยู่ในสายเลือด มีความสามารถในการผลิตงานศิลป หัตถกรรมจากวัสดุท้องถิ่นอย่างโดดเด่น ความเชี่ยวชาญในการผลิตเครื่องปั้นดินเผาก็เป็น ทักษะอย่างหนึ่งของสล่าชาวเหนือ ในระยะเริ่มแรก เตาเม็งรายดำเนินการมาด้วยความยาก ลำบาก มีความเปลี่ยนแปลงในกลุ่มผู้ก่อตั้งคือ คุณอเล็กซ์ วอล์คเกอร์ (ชาวนิวซีแลนด์) มี พันธะที่จะต้องโยกย้ายครอบครัวเพื่อไปรับงานนอกประเทศไทย พร้อมกับส่งบุตรเข้าศึกษา ในต่างประเทศ
หุ้นส่วนที่เหลือยังคงดำเนินงานต่อไปอย่างค่อยเป็นค่อยไป ในการผลิตสังคโลกในระบบ ของงานหัตถกรรมแบบโบราณด้วยเคลือบขี้เถ้าจากไม้ กิจการไปได้ไม่ดีในทางธุรกิจแต่ใน ทางเทคนิคการผลิตและความงดงามของผลิตภัณฑ์นั้นประสบความสำเร็จเป็นอันมาก นับเป็น โชคดีที่ในช่วงของการเปลี่ยนแปลงครั้งนั้น แพทย์หญิงศรี ศรีศุกรี ได้เกิดแรงบันดาลใจเข้า ร่วมหุ้น แทนที่คุณอเล็กซ์ วอล์คเกอร์ และเข้าดูแลงานในส่วนของ ผู้ควบคุมการผลิต ส่วน ของนโยบายในการทำงานมีการคิดค้นผลิตภัณฑ์ เตาเม็งรายได้เริ่มพัฒนาอย่างต่อเนื่องจาก นั้นมา และจุดเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ได้เกิดขึ้นอีกครั้ง
เมื่อ คุณดวงกมล ศรีศุกรี ได้เข้ามาร่วมงานส่งเสริมการผลิต คุณดวงกมลมีพื้นฐานทางด้าน ชีววิทยา กอร์ปกับความสนใจทางศิลปะจึงนำศาสตร์ทั้ง 2 ประการ มารวมกันพัฒนา ผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ของเตาเม็งรายให้มีคุณภาพและความงามสู่มาตรฐานสากล ในปัจจุบัน ผลิตภัณฑ์ของเตาเม็งรายเป็นที่รู้จักกันทั่วโลก สินค้าส่วนใหญ่จะถูกผลิตขึ้นเพื่อส่งขายต่าง ประเทศ ประเทศสหรัฐอเมริกาเป็นตลาดใหญ่ในการส่งออก ผู้ร่วมทุนมีเจตนาที่จะผลิตสินค้า เป็นอุตสาหกรรมในครัวเรือนขนาดเล็ก เพื่อความสะดวกในการควบคุมคุณภาพของงานด้วย การใช้วัสดุและรูปแบบวิธีการผลิตเป็นรายชิ้น ให้มีคุณภาพและลักษณะใกล้เคียงกับ เครื่องปั้นดินเผาโบราณมากที่สุด ในช่วงเวลา 10 ปีมานี้ เตาเม็งรายได้เปลี่ยนแปลงการเผา เครื่องปั้นดินเผา จากเตาฟืนเป็นเตาแก๊ส เพื่อร่วมรักษาสภาวะแวดล้อม ในปัจจุบันมีสล่า หญิงชายผู้มีส่วนในการสืบสานศิลปวัฒนธรรมเครื่องปั้นดินเผาในโรงงานเตาเม็งราย จำนวน 50 คน
แต่ละคนมีความคิดสร้างสรรเป็นของตนเอง มี ความภูมิใจในงานที่ตนผลิตขึ้น นอกจาก การประทับตราสัญญลักษณ์ของ เตาเม็งรายใต้ ผลิตภัณฑ์ทุกชิ้นแล้ว เตาเม็งรายจึงมีลายเซ็นสล่าผู้สร้างสรรงานปั้น ผู้เขียนลายกำกับใต้ ผลิตภัณฑ์ทุกชิ้นด้วย และได้ประทับพระปรมาภิไธยย่อของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดชและปีที่พระองค์ทรงครองราชย์สมบัติ และเลข 3 ตัวลำดับจาก 001 - 365 แสดงถึงวันที่ผลิตในปีนั้น ๆ
เตาเม็งรายพยายามที่จะรักษามาตรฐานการผลิตงานฝีมือในระดับที่สูง ตามแบบแผนของ บรรพบุรุษที่สืบทอดมา หากมีใครสักคนถามถึงความตั้งใจตามที่กล่าวมานั้นว่าประสบความ สำเร็จมากน้อยเพียงใด ขอให้ผลงานภายใต้ตราสัญญลักษณ์ เตาเม็งรายเป็นประจักษ์พยาน และตอบคำถามนั้นด้วยตัวของมันเอง
แปลและเรียบเรียงจากข้อเขียนของ โดนัลค์ กิปสัน เมื่อปี คศ.1993 (พศ.2536)

ห้าง หุ้นส่วนสามัญนิติบุคคลเตาเม็งราย
ประเภทของธุรกิจ :
ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผาทั้งในประเทศและ ต่างประเทศ
ที่อยู่ :
เลขที่ 79/2 ถ.อารักษ์ ต.พระสิงห์ อ. เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
หมายเลขโทรศัพท์ :
66-5327 -2063 ; 66-5381-4080
หมายเลขโทรสาร :
66-5381-5017 ; 66-5327-8676
เว็บไซต์ของบริษัท์ :
www.mengraikilns.com
ที่อยู่อีเมล์ :

info@mengraikilns.com, sales@mengraikilns.com

ปีที่ก่อตั้ง :
พ.ศ. 2516
ทุนจดทะเบียน :
2,500,000 บาท
จำนวนพนักงาน :
52 คน
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี :
0502516000061
เลขประจำตัวผู้ส่งออก :
440400160413764-01
ข้อมูลผู้ติดต่อ :
นางสาวศรีสุรางค์ ศรีศุกรี
ตำแหน่ง กรรมการผู้จัดการ
Mengraikilns Best of Celadon and Ceramics
The Aesthetics of Quality Celadons

Copyright Mengraikilns ROP. All Rights Reserved
หสน.เตาเม็งราย (โชว์รูมและสำนักงาน) ที่อยู่ : 79/2 ถ.อารักษ์ ซอยสามล้าน 6 ต.พระสิงห์ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200